สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับตรวจประกันภายใน ๑๐ ส.ค.๕๙

0

ส่วนงานสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพฯ ภายใน โดยมีพระปลัดวัชระ วชิรญาโณ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ส่วนผู้อำนวยการฯ ติดภาระกิจของคณะสงฆ์ที่กรุงเทพฯ

590810MCUsr_0001 590810MCUsr_0004 590810MCUsr_0005

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply