ประชุมรวมบุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๖ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารพระธรรมโมลี

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกหนังสือนัดประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารพระธรรมโมลี ห้องประชุมชั้น ๓

Meetingmcu

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply