คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมที่ ม.แม่ วังน้อย อยุธยา

0

พระศรีวิสุทธิคุณ ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ พระศรีปริยัติธาดา ผอ.วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้ไปประชุุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี มจร. วังน้อย

590606visit_04 590606visit_05 590606visit_13 590606visit_15

ขอบคุณ : ภาพข่าวจากเฟส พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผอ.วส.สุรินทร์

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply