เชิญร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ มิ.ย.๖๑

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกหนังสือเวียน เชิญบุคลากรทุกท่านร่วมประชุม วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

610530_meeting01

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply