พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติธรรมฯ คณะสงฆ์สุรินทร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ” โดยมี พระศรีวิสุทธิคุณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ถวายรายงานสรุปโครงการฯ  เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์  และมีท่านพระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนฯ มจร ถวายสักการะพระพระคุณด้วย

591213songsr_0106591213songsr_0078 591213songsr_0028 591213songsr_0031 591213songsr_0034 591213songsr_0037 591213songsr_0038

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply