คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ๒/๒๕๖๐

0

คำสั่งวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ๒/๒๕๖๐
2018-03-08-0001

2018-03-08-0002

2018-03-08-0003

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply