คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

591215dmmcusr_0001 591215dmmcusr_0002 591215dmmcusr_0003 591215dmmcusr_0004 591215dmmcusr_0005 591215dmmcusr_0006 591215dmmcusr_0007

Share.

About Author

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าทำงานตั้งแต่ ปี 2538

Leave A Reply